Editura AESI


Obiectivele principale al Editurii Asociației Europene de Studii Internaționale sunt de a selecționa, edita și promova operele științifice ale membrilor Asociației, în special în cadrul publicației sale periodice.

Editura publică opere științifice (cărți şi periodice) în format clasic (pe hârtie) sau electronic (online, e-book) și inițiază demersurile necesare în vederea obținerii ISBN/ISSN. În acest sens, Editura colaborează cu Biblioteca Națională a României.

Atribuțiile Editurii includ: preluarea lucrării de la autor în format electronic; analiza, selecționarea și încadrarea lucrării în domeniile Editurii; realizarea redactării, corectării, tehnoredactării și designului lucrărilor; contractarea lucrării, după caz; solicitarea externalizării tipăririi/multiplicării, de comun acord cu autorul, dacă editarea unei lucrări impune condiții tehnice care nu pot fi asigurate cu echipamentele existente; preluarea tirajului și predarea către autor; promovarea lucrărilor editate. Editura se află sub autoritatea directă a Președintelui Asociației.

Dacă ai elaborat o lucrare care respectă rigorile științifice academice și dorești să o publici, scrie-ne la adresa electronică secretariat@aesi.org.ro. Lucrările care se încadrează în condițiile de eligibilitate vor primi ISBN și vor fi publicate pe site-ul AESI, în format electronic (pdf), la secțiunea “Publicații”. Publicarea se va realiza cu titlu gratuit.