Organizare

​Organele Asociației sunt Adunarea Generală, Consiliul Director și Cenzorul, după caz.

​În vederea realizării eficiente a scopurilor sale, Asociația este înzestrată cu Direcții și Departamente. Direcțiile au în componență mai multe Departamente, potrivit Organigramei Asociației.

Toți membrii asociați pot fi numiți în poziții de conducere în cadrul Direcțiilor, Departamentelor științifice și Departamentelor administrative.

Toți membrii Asociației pot ocupa poziții de execuție în cadrul Direcțiilor, Departamentelor științifice, Departamentelor administrative și Editurii Asociației, în urma consultării Adunării Generale.

Direcțiile sunt conduse de către Directori, numiți de către Președinte prin Decizii de Numire, în urma evaluării candidaturilor depuse.

Departamentele științifice sunt conduse de către Responsabili științifici, numiți de către Președinte prin Decizii de Numire, în urma evaluării candidaturilor depuse.

Departamentele administrative sunt conduse de către Coordonatori administrativi, numiți de către Președinte prin Decizii de Numire, în urma evaluării candidaturilor depuse.