Prima pagină

Personalitatea juridică

Asociația Europeană de Studii Internaționale este persoană juridică română de drept privat cu scop nepatrimonial, apolitică și independentă, de interes general, înființată în temeiul Ordonanței nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare. Asociația a dobândit personalitatea juridică pe data de 30 august 2016.

​Proiectele AESI

În vederea atingerii scopurilor sale, Asociația elaborează și implementează o serie de proiecte. Printre acestea amintim Sesiunea Științifică AESI și Publicația Științifică AESI. De asemenea, Asociația întreprinde demersuri pentru organizarea unor cursuri de formare profesională și conferințe.​

Scopul AESI

Scopul AESI este de a promova:
a) valorile comune ale României și ale partenerilor săi internaționali;
​b) valorile și politicile Uniunii Europene;
​c) sistemul Organizației Națiunilor Unite;
​d) morala și valorile creștine;
​e) valorile civice, ale democrației și ale statului de drept;
​f) drepturile și libertățile fundamentale ale Omului.

Calitățile participative

În prezent, participarea la activitățile Asociației se poate face în calitate de membru asociat, membru aderent, membru de onoare, sau colaborator extern. Asociația are scop nepatrimonial (non-profit), iar membrii ei nu sunt remunerați (sunt eligibili candidații care își desfășoară activitatea profesională atât în sectorul public, cât și în sectorul privat). Implicarea în cadrul Asociației este punctuală și complementară oricăror altor activități (universitare, profesionale). 

Asociația se adresează în special tinerilor (studenților, masteranzilor, doctoranzilor și tinerilor absolvenți) oferindu-le posibilitatea de a se dezvolta din punct de vedere științifico-profesional.

Astfel, înțelegând necesitatea tinerilor de afirmare științifică, prin publicare, AESI oferă posibilitatea și sprijinul necesar unui astfel de demers, prin intermediul Editurii sale. Mai multe informații privind posibilitățile de publicare se regăsesc în secțiunea dedicată Editurii AESI.