Scop și obiective

Scopul AESI este de a promova:

 • valorile comune ale României și ale partenerilor săi internaționali;
 • valorile și politicile Uniunii Europene;
 • sistemul Organizației Națiunilor Unite;
 • morala și valorile creștine;
 • valorile civice, ale democrației și ale statului de drept;
 • drepturile și libertățile fundamentale ale Omului.

Asociația nu va sprijini activitatea niciunor instituții publice în cadrul cărora ocupă funcții de conducere membrii ai Consiliului Director AESI.

Obiectivele AESI sunt:

 • Organizarea de evenimente științifice, dezbateri cu personalități şi tineri cercetători, în calitate de organizator sau partener;
 • Organizarea de cursuri și activități de formare profesională;
 • Dezvoltarea unui site web, precum și editarea unui buletin informativ;
 • Dezvoltarea parteneriatelor naționale și internaționale, precum și afilierea la organisme şi organizații internaționale de profil;
 • Sprijinirea dezvoltării socio-profesionale a membrilor săi;
 • Sprijinirea efectuării unor cursuri și activități de formare profesională ale membrilor, în măsura posibilităților;
 • Dezvoltarea unei Edituri integrate Asociației, în vederea susținerii scopului și obiectivelor declarate în prezentul Statut;
 • Realizarea de studii științifice și publicarea acestora în publicația serială a Asociației. Subiectele relevante vor viza:
 • Relațiile politice internaționale;
 • Relațiile economice internaționale;
 • Relațiile culturale internaționale;
 • Comunicarea lingvistică internațională;
 • Diplomația publică;
 • Ordinea juridică internațională
 • Sistemul Națiunilor Unite;
 • Drepturile Omului;
 • Ordinea juridică a Uniunii Europene
 • Procesul de integrare europeană;
 • Politicile Uniunii Europene;
 • Științele educației;
 • Științele religioase;
 • Științele istorice;
 • Sănătatea și mediul înconjurător;
 • Transportul și turismul;
 • Energia și resursele naturale;
 • Alte subiecte relevante propuse de membrii Asociației și aprobate de către Președinte.
 • Alte proiecte în domeniile educației, cercetării, dezvoltării personale și socio-profesionale.